تماس با ما

واحد فروش
تلفن:  03152929
فکس :03152373460
ایمیل: sales@keramatian.com

واحد صادرات
تلفن:  09101184630
ایمیل: Carpet@keramatian.com

واحد مشتری مداری :
تلفن:  03152373440
ایمیل: CRM@keramatian.com

کارخانه

اصفهان ، شهرک صنعتی مبارکه

تلفن:  03152373440
ایمیل: info@keramatian.com