تماس با ما

واحد فروش
تلفن:  03152929
فکس :03152373460
ایمیل: sales@keramatian.com

....................................................

واحد صادرات
موبایل:  09101184630

ایمیل: Carpet@keramatian.com

.....................................................

واحد مشتری مداری :
تلفن:  03152373440
ایمیل: CRM@keramatian.com

...................................................

کارخانه

اصفهان ، شهرک صنعتی مبارکه

تلفن:  03152374773
ایمیل: info@keramatian.com

کدپستی : 8486134896